SCENARIUSZE ZABAW

Zabawa z kostkami sylabowymi

KROK 1

Na początku pozwólmy dzieciom swobodnie pobawić się klockami. Podczas układania klocków w pociągi czy budowania z nich wież dzieci zauważą różnice w kolorach klocków oraz w wydawanych przez nie dźwiękach.

KROK 2

Włączmy muzykę i śpiewajmy na różne melodie sylaby przedstawione na klockach obracając jednocześnie klocki tak, aby dla dziecka widoczna była sylaba, która jest aktualnie śpiewana. Każdy klocek należy „prześpiewać” z dzieckiem kilkukrotnie, zmieniając podkład muzyczny (różne melodie i tempo).
Należy zwrócić uwagę dzieci na to, czym różnią się śpiewane dźwięki np. BA i DA. Artykulacja głosek powinna być bardzo staranna.

 

KROK 3

Układamy swoje imiona, imiona członków rodziny, kolegów.

KROK 4

Szukamy grup sylab LA, MA, PA, możemy je układać w pociągi gdzie lokomotywą jest samogłoska np. A.

KROK 5

Wymyślamy temat przewodni zabawy  np. dom, gotowanie, zima, zwierzęta, sklep. Opisujemy temat układając np. wyrazy określające nazwy zwierząt, przedmiotów itp. Możemy chodzić po domu i układać z klocków wyrazy opisujące to, co jest dla dziecka interesujące. Bawiąc się w sklep kupujemy pojedyncze litery i sylaby i tworzymy z nich wyrazy.

KROK 6

Układamy z klocków przepis na prostą potrawę np. naleśniki, kanapki, pastę kanapkową (tu możemy wprowadzić elementy matematyki, w tym cyfry, proste działania matematyczne); później razem z dzieckiem możemy przygotować te potrawy.

KROK 7

Wyznaczamy miejsca (w domu lub klasie) i wymyślamy sposób segregacji kostek np. wg koloru, wg. wydawanego dźwięku.  Zadaniem dziecka/i jest zanieść kostki w odpowiednie miejsce. Jeśli bawimy się z większą ilością dzieci można je podzielić dzieci na grupy. Która drużyna zaniesie prawidłowo najwięcej klocków?

KROK 8

Każda litera ma swoja rodzinę. Zabawa w znajdowanie wszystkich członków rodziny (sylab). Która litera najszybciej zbierze całą swoją rodzinę? Jak liczna jest jej rodzina i dlaczego? Dlaczego nie wszystkie rodziny mają tyle samo członków? Jakie sylaby nie występują w języku polskim?

Pamiętajmy, że pozostawienie dzieciom możliwości wyboru sposobu zabawy rozwija ich kreatywność. Wszystko zależy od inwencji opiekunów i dzieci. Szybkie efekty wzmacniają motywację do nauki oraz sprzyjają rozwojowi.

Zabawa z matą sylabową

KROK 1

Włączamy muzykę i śpiewamy z dzieckiem sylaby przedstawione na macie, jednocześnie wskazując aktualnie wyśpiewywaną sylabę np. wskazówką. Każdą część maty należy „prześpiewać” z dzieckiem kilkukrotnie, zmieniając podkład muzyczny (różne melodie i tempo). Należy zwrócić uwagę dzieci na to, czym różnią się śpiewane dźwięki np. BA i DA. Artykulacja głosek powinna być bardzo staranna. Śpiewanie sylab i potem wyrazów jest łatwiejsze niż tylko czytanie, daje złudzenie płynności czytania oraz angażuje inne ośrodki mózgu, tym samym przyczyniając się do szybszego osiągnięcia upragnionego sukcesu – płynnego czytania ze zrozumieniem.

KROK 2

Wymyślamy temat przewodni zabawy  np. dom, gotowanie, zima, zwierzęta, sklep. Opisujemy temat układając  z liter i sylab znajdujących się na macie np. nazwy zwierząt, przedmiotów znajdujących się w domu.

KROK 3

Układamy przepis na prostą potrawę np. naleśniki, kanapki; później razem z dzieckiem możemy przygotować te potrawy. Dzieci bardzo chętnie opisują swoją rzeczywistość, wykonywane codziennie czynności np. mycie zębów czy ubieranie się powinny współgrać z nauką czytania.

KROK 4

Przed pójściem do łazienki układamy wyrazy: ząb, pasta, szczotka itp. Powtarzamy kilka razy/kilka dni z rzędu, poczym wprowadzamy nowe wyrazy np. części garderoby czy elementy posiłku. Dobrze jest wracać do poznanych już wyrazów po kliku dniach czy tygodniach, żeby utrwalić je dziecku i zaobserwować postępy w rozróżnianiu liter/sylab i łączeniu ich w wyrazy czy zdania.

KROK 5

Jeśli dzieci „piszą” na macie pokazując kolejne sylaby bardzo ważne jest sprawdzanie poprawności ortograficznej wyrazów i reakcja na błędy, tak aby dziecko widziało i  zapamiętywało tylko poprawny zapis. Korzystając z maty możemy napisać krótki wierszyk lub rymowankę a nawet przeprowadzić dyktando.

Zaloguj się, aby pobrać scenariusze zabaw:

Musisz być zalogowany, aby przeglądać tę stronę.