fbpx

O METODZIE

Czytanie i pisanie to rodzaj szyfru. Czytanie zamienia znak w dźwięk, a pisanie zmienia dźwięk w znak. Dzieci muszą nauczyć się rozpoznawać ten szyfr i go używać.
Żeby im to ułatwić dajemy Państwu do rąk proste, a zarazem unikatowe, angażujące wiele zmysłów narzędzie, oparte na nauczaniu polisensorycznym.

Ważny jest kolor, dźwięk, dotyk i ruch.

DLA KOGO

Dla dzieci w wieku od 3 lat

do osiągnięcia zamierzonego efektu tj. płynnego i bezstresowego czytania ze zrozumieniem.

Dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

nauka w ruchu.

Dla dzieci dysleksją i dysgrafią

wsparcie terapii pedagogicznej specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

Dla dzieci z problemami logopedycznymi

wsparcie terapii logopedycznej.

Dla seniorów zaburzeniami funkcji poznawczych

ćwiczenie pamięci, praca w grupach terapeutycznych, gimnastyka umysłu.

Dla osób po udarach, wylewach, wypadkach

ćwiczenia w mówieniu, czytaniu, rozumieniu.

W domu

W przedszkolach, szkołach
i gabinetach terapeutycznych

Na zajęciach indywidualnych

Na zajęciach grupowych

ZALETY METODY

Nauka w ruchu!

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przemieszczanie się, zbieranie i przynoszenie kostek z odpowiednimi sylabami.

Ćwiczenie wzroku!

Ćwiczenie koordynacji wzrokowej, skupianie wzroku na detalach oraz obejmowanie wzrokiem całej maty (nauka widzenia i rozumienia coraz większej ilości tekstu).

Prawidłowa postawa ciała!

Gdy mata jest zawieszona ponad ich głowami, dzieci prostują się i unoszą głowę.

Ćwiczenie pamięci!

Zapamiętywanie ułożonych paradygmatów sylabowych, rozróżnianie ich po kolorach i zajmowanym miejscu.

Ćwiczenie motoryki małej!

Obracanie kostek, potrząsanie nimi, układanie.

EFEKTY METODY

szybsza nauka czytania
sprawność językowa
bogate słownictwo
poprawna wymowa

ELEMENTY METODY

MATA SYLABOWA

KOSTKI SYLABOWE

MUZYKA

E-BOOK SZTUKA CZYTANIA