fbpx

Regulamin

I. Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy www.lowcywyrazow.pl zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez:

Jedna i Druga Agata Cimoch, Katarzyna Wilczewska spółka cywilna
ul. Józefa Piłsudskiego 4
16-030 Supraśl
NIP:  9662146813

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać pod numerem telefonu +48 785 282 728 (opłata zgodnie z cennikiem operatora) w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00 lub pod adresem e-mail: sklep@lowcywyrazow.pl.
 3. Wszystkie ceny na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich. Firma nie jest płatnikiem VAT z tytułu art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Ceny towarów nie zawierają opłat za dostarczenie towaru do Klienta.

 II. Zamówienia produktów fizycznych i sposób ich realizacji

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.lowcywyrazow.pl.
 2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie konta zarejestrowanego na stronie Sklepu.
 3. Składając zamówienie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Sklepu, Klient powinien wypełnić formularz w całości.
 4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10.00, w soboty oraz niedziele i święta uznaje się za złożone kolejnego dnia roboczego o godzinie 9.00.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku, gdy dostępna jest jedynie część zamówionego przez Klienta towaru,   Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (anulowanie całości zamówienia lub realizacja częściowa).
 6. W przypadku, gdy cały zamówiony przez Klienta towar jest niedostępny, Sklep jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu wraz z podaniem jego przyczyny Sklep przesyła Klientowi drogą mailową. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty za zamówiony towar, Sklep zwraca mu przedpłatę jego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Po złożeniu zamówienia klient dostaje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy rejestracji bądź przy zakładaniu konta na stronie Sklepu.

W tej wiadomości znajdują się m.in.:

 • liczba i cena zamówionych produktów
 • koszty dostawy i ewentualnie koszty wybranego sposobu płatności
 • przewidywany termin realizacji zamówienia
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – natychmiast po potwierdzeniu złożonego zamówienia
 • w przypadku zamówień płatnych z góry – w chwili zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty za zamówienie
 1. Zmian w zamówieniu i jej anulacji Klient może dokonywać drogą telefoniczną lub mailową tylko do momentu wysłania towaru przez Sklep. Nie możemy zmienić lub anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
 2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia złożonego zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. maksymalnie po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 3. Termin otrzymania zamówienia przez klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej formy przesyłki.
 4. Formy płatności:
 • za pobraniem
 • z góry przelewem bankowym na konto Sklepu: 
 • z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy Przelewy24
 • z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy PayU
 • BLIK
 1. Zamówienia zagraniczne mogą być opłacane tylko z góry.
 2. Czas realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej określa firma kurierska, nie powinien być jednak dłuższy niż 6 dni roboczych.
 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane podaniem błędnego lub niekompletnego adresu przez samego Klienta, a także w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Klienta.
 4. W przypadku błędnie podanego adresu przez Klienta, będzie on poproszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę, która zostanie ponownie wysłana, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane i w przypadku zamówień płatnych przelewem Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia anulowania zamówienia, zwraca sumę środków odpowiadających wartości zamówienia.
 5. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Zalecane jest zatem sprawdzenie przesyłki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu i w razie ich stwierdzenia – niezwłoczny kontakt ze Sklepem drogą telefoniczną.
 6. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia produktów.

 

III. Zamówienia treści cyfrowych, sposób ich realizacji, zwroty i odstąpienia od umowy

 1. Przez treści cyfrowe rozumie się Plik, czyli niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, występujące pod postacią plików JPEG, PNG, PDF w ramach oferowanych usług, za pośrednictwem sklepu.

 2. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Plików, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych: pliki JPEG i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki JPEG, PDF lub inne urządzenie końcowe, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww plików.

 3. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.

 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.lowcywyrazow.pl.

 5. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie konta zarejestrowanego na stronie Sklepu.

 6. Po złożeniu zamówienia klient dostaje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy rejestracji bądź przy zakładaniu konta na stronie Sklepu.

  W tej wiadomości znajdują się liczba i cena zamówionych produktów, wraz z podatkiem

 7. Składając zamówienie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Sklepu, Klient powinien wypełnić formularz w całości i zaakceptować regulamin sklepu.

 8. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy.

 9. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy towar jest dostępny w  Sklepie.

 10. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty i spowoduje automatyczne udostępnienie zamówionych treści poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres e-mail, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie treści. Dostęp do treści udostępniony będzie także w zakładce “Moje konto”.

 11. Od chwili udostępnienia treści cyfrowe mogą zostać przesłane przez Użytkownika, przy czym pobranie treści wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszych treści.

 12. Zmian w zamówieniu i jej anulacji Klient może dokonywać drogą telefoniczną lub mailową tylko do momentu pobrania towaru przez klienta. Nie możemy zmienić lub anulować zamówienia, które zostało już pobrane.

 13. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą. Użytkownik otrzymuje faktury drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazanej w trakcie składania zamówienia.

 14. Formy płatności

 • z góry przelewem bankowym na konto Sklepu: 32 1140 2004 0000 3102 8090 6888

 • z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy Przelewy24

 • z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy PayU
 • BLIK

IV. Zwroty produktów fizycznych, odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od odebrania zamówienia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 7 poniżej.
 2. Aby odstąpić od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@lowcywyrazow.pl wraz z informacjami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia, adres dostawy, itp.) a następnie zwrócić towar zgodnie z w odpowiedzi na oświadczenie odstąpienia od umowy wraz z dowodem zakupu tj. fakturą.
 3. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru, zwrotu pełnej kwoty zamówienia. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem, w jaki została ona poniesiona, chyba, że jest to niemożliwe (w takim przypadku – przelewem na wskazane konto bankowe).
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pobraniem.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Klient może także w ciągu 14 dni zwrócić część zamówienia (np. niektóre zakupione produkty), w takim przypadku Sklep gwarantuje zwrot ceny tych towarów w momencie ich zamawiania.
 7. Koszty zwrotu towaru (dostarczenia ich do siedziby Sklepu) są ponoszone przez klienta.
 8. Klient dokonuje zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu. Zawartość zwracanego w tym trybie towaru musi być kompletna, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zatem zastosowania gdy produkt był używany lub dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

 

V. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 4 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi może składać pod adresem e-mail sklep@lowcywyrazow.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sklep, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklepu i opisem reklamacji na adres:

Jedna i Druga Agata Cimoch, Katarzyna Wilczewska spółka cywilna
ul. Józefa Piłsudskiego 4
16-030 Supraśl

 1. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie na swój koszt. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 V. Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, ogłoszenia, reklamy oraz cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 72 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami ) oraz przepisy ustaw szczególnych w szczególności: przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami).
 3. Sklep  uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Sklepu, lub znaczącej zmiany w strukturze firmy. Każdorazowa zmiana Regulaminu poprzedzana będzie poinformowaniem  zarejestrowanych Klientów o ww. zmianie oraz o przyczynach zmiany w drodze mailowej.
 4. Na żądanie Klienta, Sklep wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień Regulaminu.
 5. W razie sporu sądowego wynikłego z umowy sprzedaży zawartej między Sklepem a Klientem będącym konsumentem, właściwym jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy lub miejsca spełnienia świadczenia (właściwość przemienna – art 34 Kodeksu Cywilnego) albo Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego (właściwość ogólna- art. 27 Kodeksu Cywilnego). W razie sporu wynikłego z umowy sprzedaży zawartej między Sklepem a Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431Kodeksu Cywilnego sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.