fbpx

Nie ma jednej, najlepszej metody nauki czytania. Każde dziecko jest inne i potrzebuje wypracowania takiego sposobu nauki, który do niego dotrze. Zestaw Łowcy Wyrazów to narzędzie, które daje radość z nauki i nauka czytania idzie śpiewająco.

Aspekt pierwszy – sylaby + litery

Na kostkach i macie edukacyjnej Łowców Wyrazów przedstawione są wszystkie występujące w języku polskim sylaby otwarte (także miękkie zi, si) oraz litery.

Obecność liter daje możliwości tworzenia sylab zamkniętych, budowania wyrazów z grupami spółgłoskowymi (kolejny poziom trudności) typu deszcz – wyraz jednosylabowy, dwa dwuznaki i grupa spółgłoskowa “szcz”.

Występowanie pojedynczych liter w Łowcach Wyrazów pozwala dostrzegać regularność     w strukturze wyrazów i rozpoznawać wzorce graficzne (końcówki fleksyjne i kategorie gramatyczne). Sylaba nie będąc nośnikiem semantycznym, nie umożliwia rozpoznawania znaczenia wyrazów.

Dodatek liter powoduje, że możemy pokazać dziecku budowę morfologiczną wyrazu, dawać mu znaczenie, dodawać przedrostki i przyrostki, tworzyć rodziny wyrazowe. Niezauważalnie dla małych uczniów wprowadzamy słowotwórstwo, rozwijamy zasób słownictwa.

Co więcej, uczymy dzieci ortografii. Bez znajomości budowy morfologicznej wyrazu trudno opanować polską ortografię. To tak, jakby uczyć się pisowni każdego wyrazu osobno. To tytaniczna praca, której można zaoszczędzić swoim dzieciom. I nie chodzi o to,                   aby w wieku czterech czy pięciu lat nasze pociechy uczyły się regułek ortograficznych,        a o to, by na pierwszym etapie nauki, jeszcze w zabawie, dzieci mimowolnie nabywały znajomości reguł językowych poprzez poznawanie odpowiednich wzorców.

Konstrukcja zestawu Łowców Wyrazów bardzo pomaga wykształcić w młodym człowieku czujność ortograficzną, która w przyszłości zaprocentuje łatwością w poprawnym pisaniu.

Aspekt drugi – muzyka

Muzyka stanowi trzeci, po kostkach i macie, nie mniej ważny element zestawu Łowcy Wyrazów. Jej wpływ na efektywność, szybkość i atrakcyjność nauki czytania jest bezsprzecznie potwierdzona w naszych testach. Proszę nam wierzyć, że muzyka robi       za nas lwią część roboty

Tutaj filmik ze śpiewającym Szymonem www.lowcywyrazow.pl/spiewajacy-szymon

Szymon „od pierwszego słyszenia” zakochał się w utworach z zestawu Łowcy Wyrazów       i dzięki zabawie z muzyką wypracował znajomość wszystkich liter i sylab, w tym dwuznaków i zmiękczeń, a dzięki temu bardzo szybko zaczął czytać wszystko, co wpadło mu w ręce.

Oprócz tego, śpiewanie sylabowych piosenek doskonaliło jego wymowę. Nie nudne ćwiczenia logopedyczne, a właśnie piosenki Łowców Wyrazów stanowiły podstawę jego treningów logopedycznych.

Aspekt trzeci – polisensoryczność

Nauka czytania, ortografii czy trening logopedyczny z Łowcami Wyrazów w całości angażuje dziecko. Nie jest ono tylko biernym wykonawcą naszych poleceń. Dzieci            nie ślęczą przy biurkach nad kartami pracy. Odbierają zabawę wielozmysłowo. Śpiewają, wskazują na macie sylaby lub układają kostki.

Wprowadzamy zabawy wymagające zaangażowania, ruchu i aktywności. Podążamy         za dzieckiem w jego rozwoju i zainteresowaniach. Stawiamy na kreatywność rodziców        i dzieci.

Dziecko kochające koty może się uczyć na kostkach układając ich imiona lub budując fabuły zabaw oparte na kocich bohaterach, zaś dziecko zakochane w autach będzie zainteresowane inną formą zabawy. Możemy bawić się w sklep i robić sylabowe zakupy.    A może napiszecie kostkami przepis na naleśniki i wspólnie z dzieckiem je usmażycie?

Łowcy Wyrazów umożliwiają dowolność i nie stawiają ograniczeń.

Łowcy Wyrazów to doskonały oręż dla nauczycieli, terapeutów i rodziców pracujących        z dziećmi różnymi metodami nauki czytania.

Łowcy Wyrazów mogą je uzupełniać lub stanowić samodzielną pomoc edukacyjną.