fbpx

Warsztaty organizujemy na terenie całej Polski.
W sprawie terminów i lokalizacji prosimy o kontakt
biuro@jednaidruga.pl lub + 48 785 282 728

Praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnej Łowcy Wyrazów

w procesie dydaktycznym

Godzinna (godzina dydaktyczna – 45 min) prezentacja zawiera m.in.:

 • wstęp (dla kogo jest przeznaczona polisensoryczna pomoc dydaktyczna Łowcy Wyrazów?)
 • prezentację kostek (ilość kostek w zestawie, litery i sylaby otwarte, kolory, dźwięczność i bezdźwięczność)
 • prezentację maty sylabowej (układ sylab na macie, odszukiwanie ciągów sylabowych, śpiewanie sylab)
 • prezentacja muzyki (zasada śpiewania sylab na kostkach, obracanie/widoczność sylab, zasada śpiewania sylab na macie)
 • praca ze scenariuszem zajęć według potrzeb uczestników (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, sylabowanie, krzyżówki, trening ortograficzny itp.)

Prezentacja jest bezpłatna na terenie Warszawy i okolic oraz Białegostoku i okolic oraz w Pracowni Edukacyjnej „Jedna i druga” w Supraślu, dla grupy powyżej 3 osób. Terminy do ustalenia indywidualnie.

W sprawie prezentacji w innych lokalizacjach prosimy o kontakt pod numer telefonu 785 282 728 lub na adres mailowy biuro@jednaidruga.pl

II. Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Temat: Użycie pomocy edukacyjnej Łowcy Wyrazów w procesie dydaktycznym
Cel szkolenia: praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnej w pracy z dziećmi przedszkolnymi
Forma szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne (150 min. w tym przerwa 15 min)​

9.30 – 9.45 rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 wstęp
10.00 – 12.00 warsztaty

 • Opis/zakres: warsztat z zakresu edukacji przedszkolnej, w tym kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, elementy treningu czytania, trening logopedyczny – wspomaganie rozwoju mowy i elementy kodowania.
 • Wprowadzenie muzyki oraz aktywności ruchowej do procesu dydaktycznego.
 • Miejsce: Pracownia Edukacyjna „Jedna i druga” w Supraślu* lub placówka edukacyjna (bez ponoszenia kosztów wynajmu sali)
 • Ilość uczestników: min. 5 osób max. 10 osób
 • Terminy do ustalenia indywidualnie
 • Cena: 150 zł/osoba
 • Dla uczestników szkolenia zniżka 50 zł na zakup kompletu pomocy dydaktycznej Łowcy Wyrazów (kostki sylabowe i mata sylabowa)
 • Warsztat zakończony wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie

III. Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Temat: Użycie pomocy edukacyjnej Łowcy Wyrazów w procesie dydaktycznym.
Cel szkolenia: praktyczne wykorzystanie pomocy edukacyjnej w pracy z dziećmi wczesnoszkolnymi
Forma szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne (150 min. w tym przerwa 15 min)​

9.30 – 9.45 rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 wstęp
10.00 – 12.00 warsztaty

 • Opis/zakres: warsztat z zakresu edukacji wczesnoszkolnej , w tym trening czytania, trening ortograficzny, trening gramatyczny, trening logopedyczny i elementy kodowania. Wprowadzenie muzyki oraz aktywności ruchowej do procesu dydaktycznego.
 • Miejsce: Pracownia Edukacyjna „Jedna i druga” w Supraślu* lub placówka edukacyjna (bez ponoszenia kosztów wynajmu sali)
 • Ilość uczestników: min. 5 osób max. 10 osób
 • Terminy do ustalenia indywidualnie
 • Cena: 150 zł/osoba
 • Dla uczestników szkolenia zniżka 50 zł na zakup kompletu pomocy dydaktycznej Łowcy Wyrazów (kostki sylabowe i mata sylabowa)
 • Warsztat zakończony wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie

IV. Szkolenie z częścią warsztatową dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 • Miejsce: Pracownia Edukacyjna „Jedna i druga” w Supraślu* lub placówka edukacyjna (bez ponoszenia kosztów wynajmu sali)
 • Ilość uczestników: min. 5 osób max. 10 osób
 • Szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu oraz certyfikatu Trenera Łowców Wyrazów
 • Terminy do ustalenia indywidualnie
 • Cena: 350 zł/osoba
 • Dla uczestników szkolenia zniżka 50 zł na zakup kompletu pomocy dydaktycznej Łowcy Wyrazów (kostki sylabowe i mata sylabowa)
 • Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymują pomoc dydaktyczną w postaci krzyżówki, wydrukowanej na podłożu bannerowym.

Temat: Użycie pomocy edukacyjnej Łowcy Wyrazów w procesie dydaktycznym
Cel szkolenia: doskonalenie metod i form pracy z dziećmi
Forma szkolenia: wykłady i warsztaty

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych (9.30 – 14.30)* godzina rozpoczęcia kursu w placówce edukacyjnej do ustalenia indywidualnie.

Przykładowy rozkład szkolenia:

9.30 – 9.45 rejestracja uczestników

9.45 – 10.00 wstęp

10.00 – 11.00 Moduł I – Edukacja wczesnoszkolna

Przerwa 10 min.

11.10 – 12.10 Moduł II – Logopedyczny

Przerwa kawowa 20 min.

12.30 – 13.30 – Moduł III – Ortografia i gramatyka

Przerwa 10 min.

13.40 – 14.30 Moduł IV – warsztaty

Podczas części warsztatowej będzie możliwość opracowania własnego scenariusza lekcji opartego na pracy z pomocą edukacyjną Łowcy Wyrazów. Scenariusze wykonane przez uczestników szkolenia zostaną, za ich zgodą, opublikowane na stornie internetowej www.lowcywyrazow.pl

Certyfikat: szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Uzyskanie certyfikatu Trener Łowców Wyrazów